Bài báo tạp chí
Quantifying the projected impact of the South African sardine fishery on the Robben Island penguin colony /
Tác giả CN Plaga´nyi, E´va E.
Nhan đề Quantifying the projected impact of the South African sardine fishery on the Robben Island penguin colony / William M. L. Robinson, Douglas S. Butterworth, and E´va E. Plaga´nyi
Mô tả vật lý P.654-665
Từ khóa tự do Africanpenguin
Từ khóa tự do Ecosystem approach
Từ khóa tự do Fishing impact on predators
Tác giả(bs) CN Butterworth, Douglas S.
Tác giả(bs) CN Robinson, William M. L.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163025
00221
004ABF59326-065A-40CD-B936-2FD773777E1F
005202201230927
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123092751|znguyenloi
100 |aPlaga´nyi, E´va E.
245 |aQuantifying the projected impact of the South African sardine fishery on the Robben Island penguin colony / |cWilliam M. L. Robinson, Douglas S. Butterworth, and E´va E. Plaga´nyi
300 |aP.654-665
653 |aAfricanpenguin
653 |aEcosystem approach
653 |aFishing impact on predators
700 |aButterworth, Douglas S.
700 |aRobinson, William M. L.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét