Sách ngoại văn
658.4
Environmental management:
DDC 658.4
Tác giả CN Muralikrishna, I. V.,
Nhan đề Environmental management: science and engineering for industry /Iyyanki V Muralikrishna and Valli Manickam.
Mô tả vật lý xxiii, 639 pages ;23 cm
Thuật ngữ chủ đề Environmental management.
Tác giả(bs) CN Manickam, Valli,
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 01080cam a2200277 i 4500
001136814
00212
0042010970B-96F6-45D4-AAB5-EE1CDAE61F74
005202007030757
008170104s2017 mau b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2017930087
020 |a9780128119891
039|a20200703075720|bhungbt|c20200703075706|dhungbt|y20200703075507|zhungbt
082|a658.4
1001 |aMuralikrishna, I. V.,|eauthor.
24510|aEnvironmental management: |bscience and engineering for industry /|cIyyanki V Muralikrishna and Valli Manickam.
264 1|aOxford, United Kingdom ;|aCambridge, MA :|bButterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier,|c[2017]
300 |axxiii, 639 pages ;|c23 cm
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |aunmediated|bn|2rdamedia
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aEnvironmental management.
7001 |aManickam, Valli,|eauthor.
852|aThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/environmentalmanagement_ iyyankivmuralikrishna/09780128119891_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét