Bài báo tạp chí
Heterochronic parabiosis: historical perspective and methodological considerations for studies of aging and longevity /
Tác giả CN Conboy, Michael J.
Nhan đề Heterochronic parabiosis: historical perspective and methodological considerations for studies of aging and longevity / Michael J. Conboy, Irina M. Conboy, Thomas A. Rando
Mô tả vật lý From p.204-209
Tác giả(bs) CN Rando, Thomas A.
Tác giả(bs) CN Conboy, Irina M.
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136812
00221
004145EFDBE-92CA-4782-9167-2A290DBA3DE3
005202007021537
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702153659|zluuyen
100 |aConboy, Michael J.
245 |aHeterochronic parabiosis: historical perspective and methodological considerations for studies of aging and longevity / |cMichael J. Conboy, Irina M. Conboy, Thomas A. Rando
300 |aFrom p.204-209
700 |a Rando, Thomas A.
700 |aConboy, Irina M.
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét