Bài báo tạp chí
Experimental insights into age-exacerbated cognitive dysfunction after peripheral surgery /
Tác giả CN Fidalgo, Antonio R.
Nhan đề Experimental insights into age-exacerbated cognitive dysfunction after peripheral surgery / Antonio R. Fidalgo
Mô tả vật lý From p.202-203
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136811
00221
00414E1EAB0-C8B2-45EA-A943-7CD6F88A4C4B
005202007021535
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702153507|zluuyen
100 |aFidalgo, Antonio R.
245 |aExperimental insights into age-exacerbated cognitive dysfunction after peripheral surgery / |cAntonio R. Fidalgo
300 |aFrom p.202-203
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét