Sách tiếng Việt
331.702 H 450 Ph
Cứ đi để lối thành đường :
DDC 331.702
Tác giả CN Ho, Phoenix
Nhan đề Cứ đi để lối thành đường : Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam / Phoenix Ho; First News
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 155 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Tư duy
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp học tập
Tác giả(bs) CN Hồ Phụng Hoàng Phoenix (cx)
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028252-4
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038231-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172641
00211
004E8A015BC-91F1-493B-9A72-5995B5BD90A8
005201712191444
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20171219144426|zvanpth
082 |a331.702|bH 450 Ph
100|aHo, Phoenix
245 |aCứ đi để lối thành đường : |bCâu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam / |cPhoenix Ho; First News
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2017
300 |a155 tr. ; |c20 cm
650 |aTư duy
650 |aPhương pháp học tập
700|aHồ Phụng Hoàng Phoenix (cx)
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028252-4
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038231-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/cudideloithanhduong_phoenixhothumbimage.jpg
890|a5|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038232 Kho mượn 331.702 H 450 Ph Sách Tiếng Việt 5
2 3000038231 Kho mượn 331.702 H 450 Ph Sách Tiếng Việt 4
3 1000028254 Kho đọc Sinh viên 331.702 H 450 Ph Sách Tiếng Việt 3
4 1000028253 Kho đọc Sinh viên 331.702 H 450 Ph Sách Tiếng Việt 2
5 1000028252 Kho đọc Sinh viên 331.702 H 450 Ph Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét