Sách ngoại văn
332.1
A bank analyst's handbook :
DDC 332.1
Tác giả CN Frost, Stephen M.
Nhan đề A bank analyst's handbook : money, risk, and conjuring tricks / by Stephen M. Frost.
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, c2004.
Mô tả vật lý xix, 552 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Banks and banking.
Môn học Ngân hàng thương mại
000 02341nam a22003974a 4500
00135609
00212
003OCoLC
0040D3C946F-EEB8-4C21-B740-E357A119DB54
005201505201537
008040205sc200 njua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2004002790
020 |a0470091185 (alk. paper)
020 |a9780470091180 (alk. paper)
039|a20150520153727|bthanhnhan|y20150520153226|zthanhnhan
08200|a332.1|222
1001 |aFrost, Stephen M.
24512|aA bank analyst's handbook : |bmoney, risk, and conjuring tricks / |cby Stephen M. Frost.
260 |aHoboken, NJ : |bJ. Wiley & Sons, |cc2004.
300 |axix, 552 p. : |bill. ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
596 |a1
650 0|aBanks and banking.
690|aNgân hàng thương mại
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thebankanalystshandbook_stephenmfrost/00470091185_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét