Bài báo tạp chí
Thực trạng tài sản đảm bảo là bất động sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam /
Tác giả CN Dương Thị Hoàn
Nhan đề Thực trạng tài sản đảm bảo là bất động sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Dương Thị Hoàn, Nguyễn Hữu Cung
Mô tả vật lý Tr.69-73
Từ khóa tự do Bất động sản
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Nợ xấu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Cung
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán - Số: 11 Năm: 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163527
00221
0049A912534-7422-410A-B1E5-10872BDF4A50
005202203011010
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220301101033|znguyenloi
100 |aDương Thị Hoàn
245 |a Thực trạng tài sản đảm bảo là bất động sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / |cDương Thị Hoàn, Nguyễn Hữu Cung
300 |aTr.69-73
653 |aBất động sản
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aNợ xấu
700 |aNguyễn Hữu Cung
773 |tTạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán |d2020|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét