Sách tiếng Việt
332 T 305
Tiền tệ ngân hàng /
DDC 332
Nhan đề Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn chủ biên và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 355 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng - Tiền tệ
Môn học Tài chính – Tiền tệ
Tác giả(bs) CN Hoàng Đức
Tác giả(bs) CN Trần Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dờn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024012-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032637-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127470
00211
004A49E187C-A18A-4236-A0F0-6920FFB2BF30
005201704201724
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170420172435|bvinhpq|c20170420172043|dvinhpq|y20130726145444|zhienlt
082 |a332|bT 305
245 |aTiền tệ ngân hàng / |cNguyễn Đăng Dờn chủ biên và các tác giả khác
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a355 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu trang TS ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aNgân hàng - Tiền tệ
690 |aTài chính – Tiền tệ
700 |aHoàng Đức
700|aTrần Huy Hoàng
700|aNguyễn Đăng Dờn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024012-4
852|bKho mượn|j(7): 3000032637-43
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tientenganhang_nguyendangdon/pagethumbimage.jpg
890|a10|b20|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032643 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 10
2 3000032642 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 9
3 3000032641 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 8
4 3000032640 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 7
5 3000032639 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 6
6 3000032638 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 5
7 3000032637 Kho mượn 332 T 305 Sách Tiếng Việt 4
8 1000024014 Kho đọc Sinh viên 332 T 305 Sách Tiếng Việt 3
9 1000024013 Kho đọc Sinh viên 332 T 305 Sách Tiếng Việt 2
10 1000024012 Kho đọc Sinh viên 332 T 305 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét