Sách tiếng Việt
332.1 Ngh 307
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
DDC 332.1
Nhan đề Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức và các tác giả khác
Nhan đề khác Commercial Banking
Lần xuất bản In và tái bản lần 1
Thông tin xuất bản TP. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009, 2011
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng
Môn học Thẩm định tín dụng
Môn học Ngân hàng thương mại
Tác giả(bs) CN Trần Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dờn
Tác giả(bs) TT Hoàng Đức
Tác giả(bs) TT Nguyễn Quốc Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019485-7
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000019588-99, 3000031934-8
000 00000nam a2200000 4500
00123436
00211
004CB135970-7446-4ABF-8766-4C9BBB611235
005201306130907
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130613090526|bvanpth|c20130321074215|dluuyen|y20101223|zluuyen
041 |aViệt Nam
082 |a332.1|bNgh 307
245 |aNghiệp vụ ngân hàng thương mại / |cNguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức và các tác giả khác
246 |aCommercial Banking
250 |aIn và tái bản lần 1
260 |aTP. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2009, 2011
300 |a315 tr. ; |c24 cm
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aNgân hàng
690|aThẩm định tín dụng
690|aNgân hàng thương mại
700 |aTrần Huy Hoàng
700 |aNguyễn Đăng Dờn
710|aHoàng Đức
710|aNguyễn Quốc Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019485-7
852|bKho mượn|j(17): 3000019588-99, 3000031934-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/nghiep vu ngan hang thuong mai [nguyen dang don]_001smallthumb.jpg
890|a20|b230|c1|d34
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000031938 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 20
2 3000031937 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 19
3 3000031936 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 18
4 3000031935 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 17
5 3000031934 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 16
6 3000019599 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 15
7 3000019598 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 14
8 3000019597 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 13
9 3000019596 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 12
10 3000019595 Kho mượn 332.1 Ngh 307 Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:10-06-2022
  1  2 of 2 
Nhận xét