Sách tiếng Việt
332 L 600
Lý thuyết tiền tệ và tín dụng :
DDC 332
Nhan đề Lý thuyết tiền tệ và tín dụng : Tìm hiểu về thị trường tài chính / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1995
Mô tả vật lý 227 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng
Thuật ngữ chủ đề Tiền tệ
Thuật ngữ chủ đề Tiền tệ tín dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dờn
Tác giả(bs) TT Vũ Thị Minh Hằng
Tác giả(bs) TT Hoàng Đức
Tác giả(bs) TT Trần Huy Hoàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000007521-2, 1000013951
000 00000nam a2200000 4500
00112084
00211
004EB6A6152-8F5D-4597-9D94-0C8D87883AAC
005201303052106
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20130305210449|bvanpth|c20130305210356|dvanpth|y20031215|zhoannq
041 |aViệt Nam
082 |a332|bL 600
245 |aLý thuyết tiền tệ và tín dụng : |bTìm hiểu về thị trường tài chính / |cNguyễn Đăng Dờn (chủ biên) và những người khác
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Tp. Hồ Chí Minh, |c1995
300 |a227 tr. ; |c19 cm
650 |aTín dụng
650 |aTiền tệ
650 |aTiền tệ tín dụng
700 |aNguyễn Đăng Dờn
710|aVũ Thị Minh Hằng
710|aHoàng Đức
710|aTrần Huy Hoàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000007521-2, 1000013951
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/lt tien te va tin dung (nguyen dang don)_001smallthumb.jpg
890|a3|b50|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013951 Kho đọc Sinh viên 332 L 600 Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
2 1000007521 Kho đọc Sinh viên 332 L 600 Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
3 1000007522 Kho đọc Sinh viên 332 L 600 Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét