Sách tiếng Việt
628.43
Nước thải và công nghệ xử lý nước thải /
DDC 628.43
Tác giả CN Nguyễn Xuân Nguyên
Nhan đề Nước thải và công nghệ xử lý nước thải / Nguyễn Xuân Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 320 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Nước thải - xử lý
Môn học Cấp nước và xử lý chất thải
000 00000nam a2200000 4500
00193326
00211
004AC76E794-13B8-4F7B-888E-BB830D4BCE20
005201810041121
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20181004112122|bvinhpq|y20180926184207|zvinhpq
082 |a628.43
100 |aNguyễn Xuân Nguyên
245 |aNước thải và công nghệ xử lý nước thải / |cNguyễn Xuân Nguyên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2003
300 |a320 tr. ;
650|aNước thải - xử lý
690 |aCấp nước và xử lý chất thải
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/nuocthaivacnxulynuocthai_nguyenxuannguyen/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét