Sách tiếng Việt
658.812 C 455
Công nghệ chăm sóc khách hàng :
DDC 658.812
Nhan đề Công nghệ chăm sóc khách hàng : 100 Giải pháp ứng xử dịch vụ khách hàng / Trung tâm Thông tin và Tư vấn Doanh nghiệp (nhóm biên soạn)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
Mô tả vật lý 401 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tủ sách Nhà Quản lý
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc khách hàng
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ khách hàng
Môn học Quản trị Quan hệ khách hàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026761-3
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000036856
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132122
00211
004B06A2433-4F19-4C70-8803-B1B357B4EA8F
005201412261550
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20141226155011|bvanpth|c20141024135514|dvanpth|y20140630080453|zhientrang
082 |a658.812|bC 455
245 |aCông nghệ chăm sóc khách hàng : |b100 Giải pháp ứng xử dịch vụ khách hàng / |cTrung tâm Thông tin và Tư vấn Doanh nghiệp (nhóm biên soạn)
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2009
300 |a401 tr. ; |c21 cm
490 |aTủ sách Nhà Quản lý
500 |aĐầu bìa sách ghi: Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý
650 |aChăm sóc khách hàng
650 |aDịch vụ khách hàng
690 |aQuản trị Quan hệ khách hàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026761-3
852|bKho mượn|j(1): 3000036856
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congnghechamsockhachhang100giaiphap/0congnghechamsockhachhang100giaiphap...thumbimage.jpg
890|a4|b5|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036856 Kho mượn 658.812 C 455 Sách Tiếng Việt 4
2 1000026763 Kho đọc Sinh viên 658.812 C 455 Sách Tiếng Việt 3
3 1000026762 Kho đọc Sinh viên 658.812 C 455 Sách Tiếng Việt 2
4 1000026761 Kho đọc Sinh viên 658.812 C 455 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét