Sách tiếng Việt
661.894 Ng 527 T
Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ (Công nghiệp đạm) /
DDC 661.894
Tác giả CN Nguyễn Hoa Toàn
Nhan đề Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ (Công nghiệp đạm) / Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 194 tr. : minh họa ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ môn công nghệ các hợp chất vô cơ
Thuật ngữ chủ đề Hợp chất Nitơ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ hóa học
Tác giả(bs) CN Lê Thị Mai Hương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025579-81
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035808-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129252
00211
004C92B637D-EC4B-4737-8545-8F2EAB8B6A59
005201403031050
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20140312152912|bluuyen|c20140303105046|dvanpth|y20131129075124|znguyenloi
082 |a661.894|bNg 527 T
100 |aNguyễn Hoa Toàn
245 |aCông nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ (Công nghiệp đạm) / |cNguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a194 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ môn công nghệ các hợp chất vô cơ
650 |aHợp chất Nitơ
650 |aCông nghệ hóa học
700 |aLê Thị Mai Hương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025579-81
852|bKho mượn|j(2): 3000035808-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congnghecachopchatvococuanito_congnghiepdam_nguyenhoatoan/congnghecachopchatvococuanito_congnghiepdam_nguyenhoatoanthumbimage.jpg
890|a5|b2|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035809 Kho mượn 661.894 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5
2 3000035808 Kho mượn 661.894 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 4
3 1000025581 Kho đọc Sinh viên 661.894 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3
4 1000025580 Kho đọc Sinh viên 661.894 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
5 1000025579 Kho đọc Sinh viên 661.894 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét