Sách tiếng Việt
338.5 Đ 312 H
Nguyên lý kinh tế vi mô :
DDC 338.5
Tác giả CN Đinh Phi Hổ
Nhan đề Nguyên lý kinh tế vi mô : Có phụ lục phần nâng cao / Đinh Phi Hổ
Nhan đề khác Principles of Microeconomics
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 500 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung gồm: <br>Lý thuyết và thực hành ứng dụng<br>Bài tập hướng dẫn chi tiết<br>Minh họa tình huống thực tế<br>Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vi mô
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018925-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000017828-34
000 00000nam a2200000 4500
00123050
00211
00400748637-2E90-42FD-9D5D-57DFAE1F48AD
005201701121433
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170112143302|bvinhpq|c20100115|dvanpth|y20091231|zluuyen
082 |a338.5|bĐ 312 H
100 |aĐinh Phi Hổ
245 |aNguyên lý kinh tế vi mô : |bCó phụ lục phần nâng cao / |cĐinh Phi Hổ
246 |aPrinciples of Microeconomics
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2009
300 |a500 tr. ; |c24 cm
520 |aNội dung gồm: <br>Lý thuyết và thực hành ứng dụng<br>Bài tập hướng dẫn chi tiết<br>Minh họa tình huống thực tế<br>Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
650 |aKinh tế vi mô
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018925-7
852|bKho mượn|j(7): 3000017828-34
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/nguyenlykinhtevimo_dinhphiho/pagethumbimage.jpg
890|a10|b755|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017834 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000017833 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 9
3 3000017832 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000017831 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000017830 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000017829 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000017828 Kho mượn 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000018927 Kho đọc Sinh viên 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000018926 Kho đọc Sinh viên 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000018925 Kho đọc Sinh viên 338.5 Đ 312 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét