Sách tiếng Việt
668.6 Ng 527 T
Phân bón hóa học /
DDC 668.6
Tác giả CN Nguyễn Hoa Toàn
Nhan đề Phân bón hóa học / Nguyễn Hoa Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 143 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Phân bón
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023266-8
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000031182-8
000 00000nam a2200000 4500
00118253
00211
00435D0CB84-1675-47AD-8A15-C009D879D29C
005201305140808
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130514080827|bvanpth|c20130426083157|doanhntk|y20051201|zhoannq
082 |a668.6|bNg 527 T
100 |aNguyễn Hoa Toàn
245 |aPhân bón hóa học / |cNguyễn Hoa Toàn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a143 tr. ; |c27 cm
650|aPhân bón
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023266-8
852|bKho mượn|j(7): 3000031182-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/phan bon hoa hoc_ng hoa toan/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b5|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000031188 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000031187 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000031186 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000031185 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000031184 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000031183 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5
7 3000031182 Kho mượn 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000023268 Kho đọc Sinh viên 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000023267 Kho đọc Sinh viên 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000023266 Kho đọc Sinh viên 668.6 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét