Sách tiếng Việt
671.53 Ng 527 Đ
Chế độ cắt gia công cơ khí /
DDC 671.53
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Đào
Nhan đề Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2001, 2006
Mô tả vật lý 256 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Gia công cơ khí
Môn học Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
Tác giả(bs) CN Hồ Viết Bình
Tác giả(bs) CN Trần Thế San
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000012561-3
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000006399, 3000014138-47
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001657
000 00000nam a2200000 4500
00114722
00211
0040C6B8338-ACE1-4C2C-A487-320926B3B143
005201709121423
008130110s20012006vm| vie
0091 0
039|a20170912142311|bnguyenloi|c20160531154245|dngavt|y20040614|zthangn
082 |a671.53|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Ngọc Đào
245 |aChế độ cắt gia công cơ khí / |cNguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
260 |aĐà Nẵng : |bĐà Nẵng, |c2001, 2006
300 |a256 tr. ; |c24 cm
650 |aGia công cơ khí
690|aCơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
700 |aHồ Viết Bình
700 |aTrần Thế San
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000012561-3
852|bKho mượn|j(11): 3000006399, 3000014138-47
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001657
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/chedocatgiacongcokhi_nguyenngocdao/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b61|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014147 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 15
2 3000014146 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 14
3 3000014145 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 13
4 3000014144 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 12
5 3000014143 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 11
6 3000014142 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 10
7 3000014141 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 9
8 3000014140 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000014139 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 7
10 3000014138 Kho mượn 671.53 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét