Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập và bài giải Nghiệp vụ ngân hàng trung ương : Sử dụng kèm theo giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng trung ương / Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà
Hà Nội : Lao động, 2012
122 tr. ; 24 cm
Nguyễn Đăng Dờn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Đăng Dờn và các tác giả khác
TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp HCM, 2009
391 tr. ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:419) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Lý thuyết tiền tệ và tín dụng : Tìm hiểu về thị trường tài chính / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1995
227 tr. ; 19 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức và các tác giả khác
TP. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009, 2011
315 tr. ; 24 cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:230) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:34)

       1  2  3 of 3