Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình Marketing ngân hàng / Trương Quang Thông chủ biên, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Hân
Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012
179 tr. ; 24 cm
Trương Quang Thông

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013
339 tr. ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

5
       1  2  3 of 3