Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế phát triển : Lý thuyết và thực tiễn / Đinh Phi Hổ, Lê Ngọc Uyển, Lê Thị Thanh Tùng
Tp. HCM : Thống kê, 2006
383 tr. ; 21 cm
Đinh Phi Hổ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:167) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

2
Kinh tế vi mô : Căn bản và nâng cao - Câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập / Đinh Phi Hổ
Hà Nội : Tài chính, 2013
477 tr. ; 24 cm
Đinh Phi Hổ
Hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi và bài tập. Bao gồm 9 chương - 81 bài tập - 630 câu hỏi trắc nghiệm
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Nguyên lý kinh tế vi mô : Có phụ lục phần nâng cao / Đinh Phi Hổ
Hà Nội : Thống kê, 2009
500 tr. ; 24 cm
Đinh Phi Hổ
Nội dung gồm:
Lý thuyết và thực hành ứng dụng
Bài tập hướng dẫn chi tiết
Minh họa tình huống thực tế
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:756) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp / Đinh Phi Hổ
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
428 tr. : minh họa ; 28 cm
Đinh Phi Hổ

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:34)

       1 of 1