Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ (Công nghiệp đạm) / Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
194 tr. : minh họa ; 27 cm
Nguyễn Hoa Toàn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

2
Phân bón hóa học / Nguyễn Hoa Toàn
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
143 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hoa Toàn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

       1 of 1