Thông báo nghỉ lễ dịp 30/4 và ngày 1/5
Thư viện tạm ngưng phục vụ từ 28/4 đến hết ngày 1/5/2019

Dịp lễ 30/4 và ngày 1/5/2019, Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc, cụ thể: 

- Nghỉ từ ngày 28/04 đến hết ngày 01/5/2019.

- Từ ngày 2/5/2019, thư viện phục vụ bạn đọc như thường lệ.

 


Nhận xét