Thông báo tập huấn sử dụng thư viện đối với sinh viên K61
Thời gian tập huấn và đăng ký lịch
  • Thư viện sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên K.61 từ ngày 20/9 - 31 /10/2018.
  • Thủ tục: Đại diện Ban cán sự lớp lên trực tiếp Thư viện để đăng ký lịch tập huấn cụ thể cho lớp. (Lớp chưa có ban cán sự, Sinh viên có thể đại diện liên hệ và thông báo cho lớp tập hợp)
  • Địa chỉ liên hệ: cô Nguyễn Thị Hiền Trang, tòa nhà TV1- Thư viện, ĐT: 02582 471 443 hoặc 0703249987  (trong giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6).
  • Thời gian nhận đăng ký bắt đầu từ 13/9/2018, (trong giờ hành chính)..
  • Các lớp đăng ký lịch trước sẽ tập huấn trước. Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

Nhận xét