Thông báo lịch phục vụ trong tháng 9/2019 tại Thư viện
Trong tháng 9, Thư viện không phục vụ ca tối (các ngày từ thứ hai đến thứ 6)

Từ ngày 3/9 đến hết ngày 31/9/2019, Bộ phận phục vụ (khu vực làm việc tại tòa nhà TV1) - Thư viện không phục vụ ca tối (Từ 17h đến 21h các ngày từ thứ hai đến thứ 6),

Cụ thể lịch phục vụ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần như sau:

- Sáng: Phục vụ từ 7h - 11h30.

- Chiều: Phục vụ từ 13h30 - 17h. 

(Chiều chủ nhật hàng tuần, thư viện tạm ngưng phục vụ để dọn vệ sinh và sắp xếp tài liệu trong kho)

 

 

 


Nhận xét