Thông báo: Tạm ngưng phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 14 và 15/04/2019 (Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương).

Từ ngày 16/04/2019 Thư viện phục vụ như thường lệ.


Nhận xét