Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện

Từ năm học 2012 – 2013, Thư viện tổ chức bán và cho thuê giáo trình các loại đối với tập thể hoặc cá nhân người dùng. (Có danh mục,bảng giá và các qui định cụ thể kèm theo).
 
Địa điểm : Quầy giao dịch nhà TV1 – Thư viện.
Mời bạn đọc đến tham khảo và sử dụng.


Nhận xét