Ngày đăng bài: 16/06/2022 14:48
Lượt xem: 109763
Thông báo v/v thu nhận Đồ án/khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K60
Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện; điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường

 - Theo QĐ số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 02/12/2021, “Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy”, Khoản II, mục 17. Tổ chức lưu trữ ĐAKL.

Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

       Thư viện thu nhận khóa luận/ đồ án của sinh viên tốt nghiệp đại học K60 như sau:

  • Đối với SV đạt 9,0 điểm trở lên: Nộp 1 bản in khóa luận/ đồ án chính thức đã hoàn thiện và 1 đĩa CD- ROM toàn văn của khóa luận định dang *.pdf về Thư viện.
  • Đối với SV đạt 5,0 đến dưới 9,0 điểm: Lớp trưởng tổng hợp file toàn văn Đồ án/ khóa luận của các bạn trong lớp ở định dạng *.pdf và chép chung 1 đĩa CD-ROM nộp về Thư viện (Hoặc chép toàn bộ ĐA/Khóa luận vào chung 1 thư mục đặt tên theo lớp, nén lại và gửi về Thư viện qua email tv@ntu.edu.vn).

Vui lòng xem chi tiết Thông báo hướng dẫn Tại đây

Những SV không nộp Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, Thư viện sẽ tổng hợp danh sách báo cáo Nhà Trường để tạm hoãn cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 

Nhận xét