Thông báo lịch phục vụ trong tháng 2/2021
Phục vụ trong giờ hành chính (không phục vụ ca tối, thứ 7 và chủ nhật)

Bắt đầu từ ngày 01/2/2021, Bộ phận phục vụ - Thư viện (Kho sách - tòa nhà TV1) chỉ phục vụ theo giờ hành chính.

Nghỉ Tết, theo quy định: Từ  10/2/2021 - 16/2/2021.

 


Nhận xét