Ngày đăng bài: 14/04/2020 14:47
Lượt xem: 651115
Khai thác Thư viện số BNEUF và Atlas chuyên gia trong thời gian dịch bệnh Covid-19
Thư viện số BNEUF (https://bneuf.auf.org/) do AUF xây dựng phát triển từ năm 2017 đến nay

Ngoài việc đang có trên 11 triệu đơn vị tài nguyên học liệu thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa, v.v.), AUF cũng đã nhanh chóng huy động các đối tác của mình để có những biện pháp hỗ trợ tức thời trong thời gian dịch Covid-19 tiếp diễn, trực tiếp hay gián tiếp thông qua BNEUF. Ví dụ:

  • EDUNAO: hiện có nhiều khoá học trực tuyến được cung cấp miễn phí
  • Microsoft: cấp quyền truy cập các hệ thống làm việc phối hợp trực tuyến miễn phí trong 6 tháng
  • Nomad Education: ứng dụng giáo dục cho người học ở mọi bậc học
  • Numérique Premium: cấp quyền truy cập miễn phí 3500 ấn phẩm (khoa học xã hội, nhân văn và luật) đến ngày 22/04/2020 thông qua tài khoản người dùng sau: kí danh (login) = ‘np_bneuf_auf’ và mật khẩu (password) = ‘np_bneuf_auf’
  • OpenClassrooms: mở quyền truy cập miễn phí 600 khoá học dạng MOO

Địa chỉ trang web: https://bneuf.auf.org/

 

Nhận xét