Ngày đăng bài: 10/05/2019 09:38
Lượt xem: 663310
Danh mục sách biếu tháng 3/2019
Thư viện nhận 10 đầu sách

Trong tháng 3/2019, Thư viện Đại học Nha Trang đã nhận được 10 đầu sách từ Cán bộ giảng viên Viện Hàn Lâm, ĐH Vinh tặng. Xem chi tiết danh mục

Số sách trên đã được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc tại thư viện.

Nhận xét