Thông báo tăng lượt tải tài liệu số phục vụ học tập và nghiên cứu
Tăng gấp đôi lượt tải tài liệu trên thư viện số kể từ 31/03/2020

- Bạn đọc được đọc online miễn phí tất cả các tài liệu hiện có. Khi mở 1 tài liệu số sẽ có cảnh bảo, người dùng nhấn Đồng ý để sử dụng tài liệu.

- Chế độ tải (có áp hạn ngạch) và chỉ áp dụng đối với CBVC, học viên, sinh viên của Trường để phục vụ nghiên cứu và học tập cá nhân. Người dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

        + Cán bộ viên chức: tải 20 tài liệu/ 30 ngày.

        + Học viên, sinh viên: tải 4 tài liệu/ 7 ngày.


Nhận xét