Thời gian làm việc của thư viện

1. Tổ phục vụ (nhà TV1)

 - Từ thứ 2 - thứ 6:   Sáng: 7h - 11h30 (11h15 ngừng mượn tài liệu).

                                 Chiều: 13h30 -21h (20h30 ngừng mượn tài liệu).

- Thứ 7 - chủ nhật: Mở cửa theo giờ hành chính

2. Tổ Phát triển tài nguyên & thư viện số (nhà TV2)

      Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần theo giờ hành chính.

Chiều chủ nhật hàng tuần (Từ 13h30- 17h) khu vực TV1 nghỉ giao dịch để làm vệ sinh kho.