Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 720
Kiến trúc và đời sống / Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh
Tp HCM : Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu số:12
Phát hành cuối Năm:2019-5 Tập:0 Số:156

2 330 K 312
Kinh tế và dự báo / Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1994
Bộ kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:53 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:10

3 332
Tạp chí Công nghệ ngân hàng/ Khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:27 (Lượt truy cập:53)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:157

4
Tạp chí Kinh tế và Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:70 (Lượt truy cập:69)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:262

5 338
Tài nguyên và Môi trường / Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hà Nội : Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:93 (Lượt truy cập:51)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:7

6 335 T 109
Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:74 (Lượt truy cập:22)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:918

7 332 Ng 121
Tạp chí Ngân hàng / Tạp chí Lý luận và nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:194 (Lượt truy cập:344)
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:6

8 338
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương / Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương


Tài liệu số:35
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:536

9 600
Thủy sản Việt Nam / Trung Ương Hội Nghề cá Việt Nam
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:120 (Lượt truy cập:226)
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:5

10 595
Con tôm : Bản tin của Hội nghề cá Việt Nam / Hội nghề cá Việt Nam
HCM : Hội nghề cá Việt Nam, 2008

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:51 (Lượt truy cập:46)
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:89

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22     
Tìm nhanh