Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 338
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương / Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương


Tài liệu số:43
Phát hành cuối Năm:2019-7 Tập:0 Số:544

2 332
Tạp chí Công nghệ ngân hàng/ Khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:30 (Lượt truy cập:53)
Phát hành cuối Năm:2019-7 Tập:0 Số:160

3
Tạp chí Kinh tế và Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:78 (Lượt truy cập:69)
Phát hành cuối Năm:2019-7 Tập:0 Số:265

4 335 T 109
Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:78 (Lượt truy cập:22)
Phát hành cuối Năm:2019-6 Tập:0 Số:0

5 330 K 312
Kinh tế và dự báo / Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1994
Bộ kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:60 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2019-6 Tập:0 Số:16

6 720
Kiến trúc và đời sống / Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh
Tp HCM : Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu số:13
Phát hành cuối Năm:2019-5 Tập:0 Số:156

7 338
Tài nguyên và Môi trường / Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hà Nội : Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:93 (Lượt truy cập:51)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:7

8 551
Tạp chí Khí tượng thủy văn / Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia
Hà Nội : Khí tượng thủy văn

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:90 (Lượt truy cập:21)
Phát hành cuối Năm:2019-4 Tập:0 Số:700

9 332.6 Ch 556
Chứng khoán Việt Nam / Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:22 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:245

10 595
Con tôm : Bản tin của Hội nghề cá Việt Nam / Hội nghề cá Việt Nam
HCM : Hội nghề cá Việt Nam, 2008

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:51 (Lượt truy cập:46)
Phát hành cuối Năm:2019-3 Tập:0 Số:89

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23     
Tìm nhanh