Bộ sưu tập: Loại hình:   
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của tôm tít (Harpiosquilla harpax de Haan, 1884) trong điều kiện nuôi / Bùi Nguyên Toàn; Lục Minh Diệp: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2016
60 tr. : Ảnh màu ; 27 cm
Bùi Nguyên Toàn

Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Thử ngh֬iệm nuôi tôm tít (Harpiosquilla harpax) bố mẹ và cho đẻ tại Trại thực nghiệm sản xuất giống hải sản / Tạ Thị Hạnh; Lục Minh Diệp: GVHD
Nha Trang : Đại học Thủy Sản, 2005
54 tr : ảnh màu ; 27 cm
Tạ Thị Hạnh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tìm hiểu về thành phần loài và một số đặc điểm sinh sản của tôm tít (Bộ Stomatopoda) tại đầm Nha Phu Khánh Hòa / Trần Thị Lộc; Lục Minh Diệp: GVHD
Nha Trang : Đại học Thủy Sản, 2005
58 tr. : ảnh màu ; 27cm
Trần Thị Lộc

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

  1 of 1