GT,Bài giảng ĐHNT
005
Lý thuyết tập thô & ứng dụng /
DDC 005
Tác giả CN Nguyễn Đức Thuần
Nhan đề Lý thuyết tập thô & ứng dụng / Nguyễn Đức Thuần
Nhan đề khác Introduction to Rough Set Theory & Application
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 132 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tập thô
Thuật ngữ chủ đề Ứng dụng tập thô
Môn học Cơ sở toán cho tin học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193304
00214
004D93AE4A6-B5CD-400E-A805-3FD9E39B862B
005201809261516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180926151609|zthanhnhan
082 |a005
100 |aNguyễn Đức Thuần
245 |aLý thuyết tập thô & ứng dụng / |cNguyễn Đức Thuần
246 |aIntroduction to Rough Set Theory & Application
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2018
300 |a132 tr.
650 |aTập thô
650 |aỨng dụng tập thô
690 |aCơ sở toán cho tin học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/lythuyettapthovaungdung_nguyenducthuan/0rs_thuan_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét