GT,Bài giảng ĐHNT
621.381
Bài giảng hệ thống cơ điện tử /
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Văn Định
Nhan đề Bài giảng hệ thống cơ điện tử / Nguyễn Văn Định
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 99 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ điện tử
Môn học Hệ thống cơ điện tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193254
00214
0040B89A8B7-FE6E-42CE-8B94-4F556EF00C63
005201809261420
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180926142005|zthanhnhan
082 |a621.381
100 |aNguyễn Văn Định
245 |aBài giảng hệ thống cơ điện tử / |cNguyễn Văn Định
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a99 tr.
650 |aCơ điện tử
690|aHệ thống cơ điện tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hethongcodientu_nguyenvandinh/0hethongcdt2018_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét