GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Bài giảng dung sai - kỹ thuật đo /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thật
Nhan đề Bài giảng dung sai - kỹ thuật đo / Nguyễn Hữu Thật
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 156 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Đo lường - Kỹ thuật
Môn học Kỹ thuật đo
Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193230
00214
0047C7AD4BE-ED0D-4953-A662-4B00D59AC98C
005201809260945
008081223s2018 vm| vi|
0091 0
039|y20180926094533|zthanhnhan
082 |a621.3
100 |aNguyễn Hữu Thật
245 |aBài giảng dung sai - kỹ thuật đo / |cNguyễn Hữu Thật
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a156 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐo lường - Kỹ thuật
690 |aKỹ thuật đo
690|aDung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bgdungsai_ktdo_nguyenhuuthat/0bgdungsai_ktdo_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét