GT,Bài giảng ĐHNT
005.713
Lý thuyết Tin học cơ sở /
DDC 005.713
Tác giả TT Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Nhan đề Lý thuyết Tin học cơ sở / Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 210 tr.
Phụ chú Đầu tài liệu ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Công nghệ thông tin - Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Thuật ngữ chủ đề Tin học đại cương
Môn học Tin học cơ sở
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158730
00214
004583F68B3-27D4-45D4-AE9A-702D1827B9CB
005202110131452
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211013145356|zthanhnhan
082 |a005.713
110|aBộ môn Kỹ thuật phần mềm
245 |aLý thuyết Tin học cơ sở / |cBộ môn Kỹ thuật phần mềm
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a210 tr.
500 |aĐầu tài liệu ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Công nghệ thông tin - Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
650 |aTin học đại cương
690 |aTin học cơ sở
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/bgthcs2019_khoacntt/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét