GT,Bài giảng ĐHNT
571.2
Tài liệu thực tập Sinh lý học thực vật /
DDC 571.2
Tác giả CN Khúc Thị An
Nhan đề Tài liệu thực tập Sinh lý học thực vật / Khúc Thị An
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 49 tr. : hình ảnh
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Thực vật - Sinh lý học
Môn học Sinh lý học thực vật
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157079
00214
004877D0A56-F324-4585-A45F-8DC0F17A4C46
005202108290945
008
0091 0
039|y20210829094534|zthanhnhan
082 |a571.2
100 |aKhúc Thị An
245 |aTài liệu thực tập Sinh lý học thực vật / |cKhúc Thị An
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang
260|c2020
300|a49 tr. : |bhình ảnh
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
500 |aBài giảng
650 |aThực vật - Sinh lý học
690 |aSinh lý học thực vật
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/tlhdthuctapsinhlythucvat_khucthian2020/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét