GT,Bài giảng ĐHNT
572.8
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Sinh học phân tử /
DDC 572.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Duy
Nhan đề Tài liệu Hướng dẫn thực hành Sinh học phân tử / Nguyễn Văn Duy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 27 tr
Thuật ngữ chủ đề Sinh học phân tử
Môn học Sinh học phân tử
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157077
00214
00414C4D3DC-A255-4A10-8524-92FC9E3DE792
005202108281552
008
0091 0
039|y20210828155239|zthanhnhan
082 |a572.8
100 |aNguyễn Văn Duy
245 |aTài liệu Hướng dẫn thực hành Sinh học phân tử / |cNguyễn Văn Duy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2016
300 |a27 tr
650 |aSinh học phân tử
690 |aSinh học phân tử
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/tlhdthsinhhocphantu_ngvanduy2016/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét