GT,Bài giảng ĐHNT
571.6
Thực hành Sinh học đại cương /
DDC 571.6
Tác giả CN Văn Hồng Cầm
Nhan đề Thực hành Sinh học đại cương / Văn Hồng Cầm
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 61 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học phân tử
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Thuật ngữ chủ đề Sinh học tế bào
Môn học Sinh học đại cương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157076
00214
0049776B9A4-5CCA-41A8-B16A-AC8161F260DD
005202108281526
008
0091 0
039|y20210828152628|zthanhnhan
082 |a571.6
100 |aVăn Hồng Cầm
245 |aThực hành Sinh học đại cương / |cVăn Hồng Cầm
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a61 tr.
650 |aSinh học phân tử
650 |aSinh học
650 |aSinh học tế bào
690 |aSinh học đại cương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/tlhdthsinhhocdaicuong_vanhongcam2019/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét