GT,Bài giảng ĐHNT
570.285
Tin sinh học /
DDC 570.285
Tác giả CN Đặng Thúy Bình
Nhan đề Tin sinh học / Đặng Thúy Bình
Nhan đề khác Tin sinh học
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2021
Mô tả vật lý 235 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học-Ưng dụng tin học
Môn học Tin sinh học
Môn học Ứng dụng tin học trong sinh học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157075
00214
004CE3576AC-874B-4662-91DE-7CB75D2C6B25
005202108281505
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210828150549|zthanhnhan
082 |a570.285
100 |aĐặng Thúy Bình
245 |aTin sinh học / |cĐặng Thúy Bình
246|aTin sinh học
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2021
300 |a235 tr.
650|aSinh học|xƯng dụng tin học
690|aTin sinh học
690|aỨng dụng tin học trong sinh học
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/tinsinhhoc_dangthuybinh2021/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét