GT,Bài giảng ĐHNT
006.6
Ngôn ngữ lập trình C/C++ /
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Ngôn ngữ lập trình C/C++ / Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Đình Thuân
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 162 tr. : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Lập trình máy tính
Môn học Kỹ thuật lập trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thuân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102733
00214
00430085828-B93D-4BD8-A7BC-F2BA8BB39958
005201902251117
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190225111813|zthanhnhan
082 |a006.6
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aNgôn ngữ lập trình C/C++ / |cNguyễn Đình Cường, Nguyễn Đình Thuân
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a162 tr. : |bminh họa
650 |aLập trình máy tính
690 |aKỹ thuật lập trình
700 |aNguyễn Đình Thuân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/ngonngulaptrinh_ngdinhcuong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét