GT,Bài giảng ĐHNT
006.6
Kỹ thuật đồ họa /
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Kỹ thuật đồ họa / Nguyễn Đình Cường
Nhan đề khác Computer Graphic
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 88 tr. : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Đồ họa
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật máy tính
Môn học Kỹ thuật đồ họa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102732
00214
0042C8CE0DD-5F9C-4F69-B75A-8EEE416665B3
005201902251105
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190225110559|zthanhnhan
082 |a006.6
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aKỹ thuật đồ họa / |cNguyễn Đình Cường
246 |aComputer Graphic
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a88 tr. : |bminh họa
650 |aĐồ họa
650 |aKỹ thuật máy tính
690 |aKỹ thuật đồ họa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/ktdohoa_ngdinhcuong/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét