GT,Bài giảng ĐHNT
006.6
Xử lý ảnh /
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Xử lý ảnh / Nguyễn Đình Cường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 67 tr. : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Máy tính - đồ họa
Thuật ngữ chủ đề Xử lý ảnh
Môn học Xử lý ảnh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102731
00214
0047B7BF829-2D10-455F-B445-25CAEBDA0734
005201902251057
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190225105730|zthanhnhan
082 |a006.6
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aXử lý ảnh / |cNguyễn Đình Cường
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a67 tr. : |bminh họa
650 |aMáy tính - đồ họa
650 |aXử lý ảnh
690 |aXử lý ảnh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/bgxulyanh_ngdinhcuong/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét