GT,Bài giảng ĐHNT
005.8
An toàn bảo mật thông tin /
DDC 005.8
Tác giả CN Trần Minh Văn
Nhan đề An toàn bảo mật thông tin / Trần Minh Văn
Thông tin xuất bản Nha Trang ; : Trường ĐHNT, 2011
Mô tả vật lý 181 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Bảo mật thông tin
Thuật ngữ chủ đề Quản trị mạng
Từ khóa tự do Bảo mật thông tin
Từ khóa tự do Quản trị mạng
Môn học An toàn mạng
Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013934
00214
004F9598CF0-632A-4CC4-A57B-878719A6C30A
005201703130942
008081223s2011 vm| vi|
0091 0
039|a20170313094246|boanhntk|c11-Jan-2012 08:03:41|dtrangthuvien
082 |a005.8
100 |aTrần Minh Văn
245 |aAn toàn bảo mật thông tin / |cTrần Minh Văn
260 |aNha Trang ; : |bTrường ĐHNT, |c2011
300 |a181 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aBảo mật thông tin
650 |aQuản trị mạng
653 |aBảo mật thông tin
653 |aQuản trị mạng
690 |aAn toàn mạng
690|aAn toàn bảo mật hệ thống thông tin
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/an toan bao mat thong tin_ tran minh vanthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d14

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét