GT,Bài giảng ĐHNT
005.13
Công nghệ XML và ứng dụng /
DDC 005.13
Tác giả CN Phạm Thị Thu Thúy
Nhan đề Công nghệ XML và ứng dụng / Phạm Thị Thu Thúy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 241 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề XML (Document markup language)
Môn học Công nghệ XML và ứng dụng
000 00000nam a2200000 4500
00170485
00214
004AC0083C8-F7F5-4DE8-A003-B203DCEF7ABA
005201709110714
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170911071454|znguyenloi
082 |a005.13
100 |aPhạm Thị Thu Thúy
245 |aCông nghệ XML và ứng dụng / |cPhạm Thị Thu Thúy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a241 tr. ; |c27 cm
650 |aXML (Document markup language)
690|aCông nghệ XML và ứng dụng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/congnghexmlvaungdung_phamthithuthuy/0page_001thumbimage.jpg
890|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét