Sách tiếng Việt
547.3 W 200 H
Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 2 /
DDC 547.3
Tác giả CN Weyl, Houben
Nhan đề Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 2 / Houben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1980
Mô tả vật lý 247 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học phân tích
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009753, 1000009757, 1000013926
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000005137
000 00000nam a2200000 4500
00113484
00211
004B968689F-A957-4765-A335-7ED5360F4F81
005201412291112
008130110s1980 vm| vie
0091 0
039|a20141229111254|bvanpth|c20040917|dvanpth|y20040407|zhoannq
082 |a547.3|bW 200 H
100 |aWeyl, Houben
245 |aCác phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 2 / |cHouben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1980
300 |a247 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học phân tích
650 |aHóa học hữu cơ
700 |aNguyễn Đức Huệ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009753, 1000009757, 1000013926
852|bKho mượn|j(1): 3000005137
890|a4|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013926 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
2 3000005137 Kho mượn 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
3 1000009753 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
4 1000009757 Kho đọc Sinh viên 547.3 W 200 H Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét