Sách ngoại văn
006.37
Feature extraction and image processing /
DDC 006.37
Tác giả CN Nixon, Mark S.
Nhan đề Feature extraction and image processing / Mark S. Nixon, Alberto S. Aguado.
Thông tin xuất bản Amsterdam ; London : Elsevier/Academic Press, 2008.
Mô tả vật lý xv, 406 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Previous ed.: Oxford: Newnes, 2002.
Thuật ngữ chủ đề Computer vision.
Thuật ngữ chủ đề Computer vision -- Mathematics.
Thuật ngữ chủ đề Image processing -- Digital techniques.
Thuật ngữ chủ đề Pattern recognition systems.
Môn học Xử lý ảnh
Môn học Cấu trúc máy tính
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nem#a2200000ui#4500
001835
00212
0048579CDD2-5D54-4808-B784-014FF2B7B828
005201003261042
008081223s2008 vm| eng
0091 0
020 |a0123725380
039|a15-Aug-2011 09:10:08|badmin|c201003261042|dhoannq76
082 |a006.37
100 |aNixon, Mark S.
245 |aFeature extraction and image processing / |cMark S. Nixon, Alberto S. Aguado.
260 |aAmsterdam ; London : |bElsevier/Academic Press, |c 2008.
300 |axv, 406 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aPrevious ed.: Oxford: Newnes, 2002.
650 |aComputer vision.
650|aComputer vision -- Mathematics.
650|aImage processing -- Digital techniques.
650|aPattern recognition systems.
690 |aXử lý ảnh
690|aCấu trúc máy tính
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/feature extraction and image processing.jpgsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét