Sách ngoại văn
006.6
Digital image processing /
DDC 006.6
Tác giả CN Gonzalez, Rafael C.,
Nhan đề Digital image processing /Rafael C. Gonzalez, University of Tennessee, Richard E. Woods, Interapptics.
Mô tả vật lý xvi, 1168 pages ;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Image processing-Digital techniques.
Môn học Xử lý ảnh
Tác giả(bs) CN Woods, Richard E.
000 01155cam a2200289 i 4500
001151061
00212
0042AC986CC-E7B5-4299-9308-FCA844BED846
005202110130947
008170117s2018 nyu b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2017001581
020 |a9780133356724
039|a20211013094659|btrangthuvien|c20211013093418|dtrangthuvien|y20210523075650|zngavt
040 |aDLC|beng|cDLC|erda|dDLC
042 |apcc
08200|a006.6|223
1001 |aGonzalez, Rafael C.,|eauthor.
24510|aDigital image processing /|cRafael C. Gonzalez, University of Tennessee, Richard E. Woods, Interapptics.
264 1|aNew York, NY :|bPearson,|c[2018]
300 |axvi, 1168 pages ;|c24 cm
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |aunmediated|bn|2rdamedia
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aImage processing|xDigital techniques.
690|aXử lý ảnh
7001 |aWoods, Richard E.|q(Richard Eugene),|d1954-|eauthor.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalimageprocessing_rafaelcgonzalez/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét