Sách tiếng Việt
621.382
Bộ sách kỹ thuật thông tin số. T.4 :
DDC 621.382
Tác giả CN Nguyễn Văn Đức
Nhan đề Bộ sách kỹ thuật thông tin số. T.4 : Thông tin vô tuyến = Digital communication technique. Band 4 : Radio communications / Nguyễn Văn Đức [và nh.ng. khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 217tr.
Từ khóa tự do Kỹ thuật số
Từ khóa tự do Vô tuyến
Môn học Mạng không dây
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015069
00211
0044323A7C6-D3E8-46ED-AD92-8DC8BA24AFFC
005201709181459
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170918145908|bthanhnhan|c10-Apr-2012 07:29:11|dhungbt
082 |a621.382
100 |aNguyễn Văn Đức
245 |aBộ sách kỹ thuật thông tin số. T.4 : |bThông tin vô tuyến = Digital communication technique. Band 4 : Radio communications / |cNguyễn Văn Đức [và nh.ng. khác]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2007
300 |a217tr.
653 |aKỹ thuật số
653 |aVô tuyến
690|aMạng không dây
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/thong tin vo tuyen_nguyen van duc_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d5

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét